BẪY HƠI LOẠI BUCKET LẮP REN

168,000

BẪY HƠI LOẠI BUCKET LẮP REN BẰNG GANG CỦA HIỆU YOSHITAKE TB-20, CỐC NGƯNG DẠNG GẦU ĐẢO LY ÚP NGƯỢC ÁP 10BAR 16BAR