DÂY TẾT CHÈN CHO THỰC PHẨM Teflon (PTFE)

3,500,000

DÂY TẾT CHÈN CHO THỰC PHẨM Teflon (PTFE)