Dây Tết Chèn, Compression Packing James Walker gồm graphite, PTFE, cacbon, aramid, silicone chuyên làm kín cho trục quay như máy bơm, máy sấy, máy trộn, ty van, cửa lò hơi.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.