Dây tết chèn làm kín trục quay

4,320,000

Độ bền dây tết chèn làm kín trục quay, trộn, bơm, van, nắp lò hơi phụ thuộc vào cách được cài đặt. Đôi khi điều chỉnh một rò rỉ nhỏ để làm mát và bôi trơn.