DÂY TẾT CHÈN TEFLON PTFE MÀU TRẮNG

3,260,000

DÂY TẾT CHÈN TEFLON PTFE MÀU TRẮNG