Gioăng không amiang chịu nhiệt cao

Gioăng không amiang chịu nhiệt cao KLINGERSIL C-4500 là vật liệu nén kết hợp sợi aramid, cacbon graphite, và cao su nitrile (NBR) để tăng cường chịu áp lực.