Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker có thể làm việc ở những nơi có dòng chảy môi chất cho áp suất đến 250 bar và phạm vi nhiệt độ từ -200 ° C đến hơn 650 ° C.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.