Hiển thị tất cả 9 kết quả

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker có thể làm việc ở những nơi có dòng chảy môi chất cho áp suất đến 250 bar và phạm vi nhiệt độ từ -200 ° C đến hơn 650 ° C.

-15%

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker

GIOĂNG 3 VÒNG INOX

345,000
-25%

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker

GIOĂNG KIM LOẠI 1 VÒNG BASIC TYPE

150,000
-10%

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker

GIOĂNG KIM LOẠI 2 VÀNH

90,000
-4%

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker

GIOĂNG KIM LOẠI 3 VÀNH

86,000
-3%

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker

GIOĂNG KIM LOẠI CHỊU NHIỆT ÁP LỰC CAO

320,000
-16%
-0%

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker

SPIRAL WOUND GASKET INNER RING

799,000

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker

SPIRAL WOUND GASKET OUTER RING

78,000
-10%

Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket James Walker

VÒNG RING JOINT OCTANGONAL SOFT IRON

457,000