Van Cầu, Van Hơi, Globe Valve Kitz được sử dụng để điều chỉnh dòng chảy hơi nóng, dầu nóng, khí nén nhiệt độ cao trong các hệ thống truyền dẫn môi chất trong ngành công nghiệp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.