Gate Valve, Van Cửa, Van Cổng, Van Chặn Kitz dùng đóng mở chậm, chuyên dùng cho nước, dầu, khí nén và không thể sử dụng để điều chỉnh dòng chảy trong các hệ thống van công nghiệp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.