Van một chiều hiệu kitz được sử dụng để bảo vệ các thiết bị như đường ống dẫn, máy bơm hay bình chứa và ngăn ngừa sự thất thoát lưu chất bên trong khi có sự cố van rò rỉ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.